chimec gmbh

клиент Chimec GmbH
APRIL 2017

Получих предложение от немския офис на Chimec GmbH да създам дизайн на техните фирмени документи. Компанията наскоро бе осъвременила своя уебсайт и цветовата схема на своето лого, но все още няма строга система за търговска идентичност.

Поради това концепцията за дизайн на фирмените документи използва за основа кредото и философията на компанията:

Ние вярваме във Връзката и Лоялността с нашите клиенти, в разбирането и споделянето на техните цели, в интегрирането с техните служители и процеси. Ние вярваме на Хората, подпомагаме за тяхното развитие и споделяме тяхната отговорност. Ние вярваме във Въображението и Съзиданието, в постоянното търсене на нови начини, идеи и решения.

Тази сентенция стана база при създаването на фирмената бланка за официални документи, факс, фактура и титулна страница.

концепция

Химическата индустрия е с традиции и отдавна установена, но Chimec имат модерен, динамичен и хуманен дух и аз исках това да звучи от техните фирмени бланки и документи.

Марката в логото на Chimec е квадратче с ротация 45 градуса и тази фигурка се превърна в отправна точка за проучване и създаване на дизайна.

Фирмена бланка, пример за официално писмо и оферта
Дизайн на фактура, пример за фактура със и без QR код
Дизайн на титулна страница, концепция 1 – Абстракция
Дизайн на титулна страница, концепция 2 – Пиксели и молекули
Дизайн на титулна страница, одобрената концепция