хубер българия

клиент HUBER TECHNOLOGY BULGARIA
04 - 03/ 2016

ХУБЕР ТЕХНОЛОДЖИ БЪЛГАРИВЯ е основен представител в нашата страна на световния лидер в пречиствателни съоръжения HUBER SE.

Първият сайт на българския офис създадох преди много години, почти в началото на самостоятелната си кариера като уеб дизайнер. Основно сайтът представлява онлайн каталог на машините и съоръженията произвеждани от немския концерн. Всяка страница на продукт съдържа множество брошури с технически характеристики и други – показващи начини за технологични приложения на конкретната машина.

Нуждата от редизайн на сайта беше очевидна, но старият сайт притежаваше изключително удобна структура за клиентите и посетителите на huber.bg, която управителят държеше да се запази на всяка цена. Точно страхът да не се загубят достойнствата на стария сайт бе причината редизайнът дълго да бъде отлаган.

предизвикателствата

Хубер е корпорация със строги изисквания за представяне на бранда си. Ние трябваше да намерим начин как едновременно да спазим тези предписания и да запазим установените за българската аудитория структура и дизайн на уеб страниците.

Адаптивен (responsive) дизайн, интуитивен и удобен интерфейс за посетителите и лесно администриране на информацията бяха задължителни изисквания за бъдещия сайт.

От опит във времето знаехме, че главната трудност при поддръжката на сайта идва от огромния брой брошури и препратките, които продуктовите страници предлагат. Нуждаехме се от интелигентен алгоритъм, за да се справим с този проблем и да елиминираме всяка възможност за грешки в хипервръзките.

процесът

Първите ни стъпки бяха да адаптираме съществуващата структура към търговската идентичност на компанията и да проектираме новата функционалност на сайта със съответния интерфейс.

Чрез постепенни итерации на графичния дизайн напред и назад, настолните и мобилните екрани започнаха да затвърждават своя вид.

Определен проблем беше и типографията на сайта. Бранд шрифтът на HUBER SE е Frutiger, който не притежава глифи за кирилица. По тази причина трябваше да се намери заместител, който не нарушава установената естетика в имиджа на компанията.

решението

Уеб сайтът е разработен под WordPress. Създадохме софтуер, който поддръжа и автоматичното разпределя линковете към брошурите в различните страници на продуктите.

След многобройни тестове се спряхме на PT като най-близък до шрифта на бранда и с най-качествено рендиране в уеб среда, за да постигнем четимост на изключително високо ниво.

Измененията в графичния дизайн спрямо немската версия на сайта бяха внимателно въведени, така че функционалността да бъде видима и интуитивна за посетителите, а предписания стил запазен.

finished project

2 седмици след пускането на новата версия броят на посетителите и обемът на изтеглената информация се удвои. Интересът към най-добрите продукти за пречистване на българския пазар дава надежда, че може да опазим  природата!

Проблемът е в това, че… природата вероятно има време…
но колко имаме НИЕ и НАШИТЕ ДЕЦА?

Понякога смогът над София се задържа със седмици. Дълбоко долу в отровното море дишат 2-та милиона жители на нашия град – близо 1/4 от България.